Vaižganto laiškai

Vaižganto laiškai

Iš širdies ir tikru reikalu… : Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija / sudarė Jurgita Žana Raškevičiūtė ir Aistė Kučinskienė ; [rodyklę ir komentarus parengė Aistė Kučinskienė]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 725, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm
Santr. angl.. - Chronologinė laiškų r-klė: p. 628-644. - R-klė: p. 645-723. - Tiražas [800] egz.
ISBN 978-609-425-275-4 (įr.)v|

Leidinyje yra laiškų, kuriuose Vaižgantas mini Birštoną, yra ir išsiųstų Birštono – tai tik patvirtine, kad kurorte prie Nemuno Juozas Tumas- Vaižgantas buvo dažnas svečias.

Bronei Klimienei (Birštonas, 1925, liepos 8 d)
Barborai Lesauskienei (Kaunas, 1932, liepos 7 d.)

Paskutinį kartą redaguota: 2020-11-11