2012 m.

„Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum". Kameriniai poezijos ir muzikos vakarai Birštone 2012 m.

Projektu tęsėme kamerinių poezijos ir muzikos vakarų tradiciją, siekiame praturtinti ir paįvairinti kurorto kultūrinį gyvenimą.

Paminėjome jubiliejines: Maironio 150-ąsias, Bernardo Brazdžionio 105-ąsias, Kazio Bradūno 95-ąsias, Liūnės Sutemos 85-ąsias gimimo metines, stengėmės juose prisiminti ir paminėti savo gyvenimu ar kūryba su Birštonu susijusius kūrėjus.


4 VAKARAI, PASIPUOŠĘ LITERATŪRA, TEATRU IR MUZIKA

 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-24

Vakaras poetui M. K. Sarbievijui

Pirmąjį projekto vakarą skyrėme poetui M. K. Sarbievijui.

Birštonui M. K. Sarbievijus yra svarbus ir minėtinas dėl to, kad  primena karališkąją kurorto praeitį. Savo „Miškų žaidimuose“ poetas rašė: „...šviesiausiasis Vladislovas IV, Lenkijos karalius, atvyko į Birštono miškus medžioti...“ – kurortas buvo žinomas kaip Vytauto Didžiojo ir kitų to meto didikų medžioklės vieta.

Aktorius R. Abukevičius skaitė poeto Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus eilėraščius, skambėjo senoji Europos muzika, italų, ispanų, vokiečių kompozitorių dainos, kurios skambėjo Lietuvos dvarų ir rūmų menėse M. K. Sarbievijaus gyvenamuoju laikotarpiu. Atliko gitaristas A. Kelpša ir solistė (sopranas) R. Janutėnaitė.

Vakaras Bernardo Brazdžionio 105-osioms, Nacionalinės premijos laureato Kazio Bradūno 95-osioms, Nacionalinės premijos laureatės Liūnės Sutemos 85-osioms gimimo metinėms paminėti
Antrasis projekto vakaras skirtas Bernardo Brazdžionio 105-osioms, Nacionalinės premijos laureato Kazio Bradūno 95-osioms, Nacionalinės premijos laureatės Liūnės Sutemos 85-osioms gimimo metinėms paminėti.

Literatūrinę - muzikinę impresiją ,,To džiaugsmo, kuris taip svaigino, nė pėdsako neliko“ atliko aktorė Olita Dautartaitė. Programoje skleidėsi išeivijos, išblaškytos karo vėtros po pasaulį, ilgesio godos – Tėvynės, gimtųjų namų, artimųjų. Ilgesio atmosferą stiprino lietuvių kompozitorių kūriniai, atliekami klarnetininko.

Poetas Kazys Bradūnas (1917-2009) Birštonui ypač svarbus dėl jo rūpesčio tautos likimu, gimtąja kalba, istorine atmintimi. „Užeigoje prie Vilniaus vieškelio“ K. Bradūnas panaudojo Birštone spausdintos ir platintos „Lietuvių Katalikų Bažnyčios kronikos“ ištraukas. 2012-aisiais sukanko 40 metų, nuo jos leidimo pradžios.
Vakaras, skirtas Maironio 150-osioms gimimo metinėms paminėti
Minint 150-asias Maironio gimimo metines, pakvietėme į renginį, kuriame pristatyta aktorių Virginijos Kochanskytės ir Petro Venslovo, dainininkės Ritos Preikšaitės, pianistės Rūtos Blaškytės sukurta kompozicija.

Skambėjo Maironio eilėraščiai, fragmentai iš jo laiškų ir pamokslų, M. K. Čiurlionio preliudai, Juozo Naujalio ir Antano Kačanausko dainos. Literatūrinė - muzikinė impresija vedė Poeto gyvenimo ir kūrybos keliais – per jo svajones, troškimus, dramatiškus išgyvenimus, apmąstymus apie kūrybą, per jo viltis, tikėjimą ir meilę...


Vakaras, skirtas poetui Vytautui Mačerniui, jo kūrybai

Baigiamasis projekto vakaras buvo skirtas Vytautui Mačerniui – jauniausiam literatūros klasikui, naujosios lietuvių poezijos pradininkui, vienam pačių reikšmingiausių savo kartos poetų.

Dalyvavo  Kauno valstybinio dramos teatro aktoriai: Inga Mikutavičiūtė, Neringa Nekrašiūtė, Gabrielė Aničaitė, Gintautas Bejeris, Aleksandras Kleinas, Artūras Sužiedėlis, Saulius Čiučelis.

Jie atliko  poetinę-muzikinę kompoziciją, skirtą Vytauto Mačernio kūrybai įamžinti. Programoje skambėjo poeto eilės, vizijos, dainos poeto tekstais ir autorinė Ingos Mikutavičiūtės muzika.