2013 m.

„Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum". Kameriniai poezijos ir muzikos vakarai Birštone 2013 m.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-24

Muzikinė literatūrinė programa, skirta 1863 metų sukilimui
Pirmąjį projekto vakarą skyrėme 150-osioms 1863 m. sukilimo metinėms.
Aktorė, renginių režisierė Virginija Kochanskytė, dainininkė (sopranas), tarptautinių konkursų laureatė Giedrė Zeicaitė ir pianistė, tarptautinių konkursų laureatė Vaiva Purlytė – pristatė literatūrinę muzikinę programą, supažindindamos su 1794 m., 1831 m., 1863 m. sukilimais, šio dramatiško laikotarpio įvykiais, faktais ir detalėmis, Birštono istorija, prisimindamos čionykščius herojus, jų viltis bei svajones.    

Muzikinė literatūrinė programa pagal poečių, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureačių, eiles

Antrasis vakaras buvo skirtas Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureačių Nijolės Miliauskaitės, Liūnės Sutemos, Onės Baliukonės eilių sklaidai. 

Žinomi aktoriai – Vilija Grigaitytė ir Henrikas Savickis – žiūrovų dėmesį prikaustė ypatingais oratoriniais sugebėjimais ir prasmingomis dainomis prisodrinta programa, primenančia žmogaus slaptas vidines būsenas, išgyvenimus bei savitą pasaulėjautą.

Teatrinė literatūrinė impresija, skirta 120-osioms poeto gimimo metinėms
Trečiasis vakaras – 120-ųjų poeto Kazio Binkio gimimo metinių minėjimas.

Aktorių ir renginių režisierių V. Kochanskytės ir P. Venslovo, dainininkės, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistės (mecosopranas)  R. Preikšaitės ir Lietuvos valstybinio choro pianistės Beatos Vingraitės – sukurta žaisminga, teatralizuota programa  ,,Kišenėj pavasarių šimtas“ abejingų nepaliko. Skambėjo poeto K. Binkio eilės ir satyros, jo autobiografijos fragmentai. Muzikinei daliai pasitelkta lietuvių kompozitorių vokalinė bei fortepijoninė kūryba,  įprasminta  Juozo Gruodžio, Justino Bašinsko, Juozo Tallat-Kelpšos, Balio Dvariono fortepijoniniais ir vokaliniais kūriniais. 

Programa, skirta gyvosios tarmių tradicijos tęstinumui
Baigiamasis projekto vakaras buvo skirtas gyvosios tarmių tradicijos tęstinumui paminėti.

Renginyje aukštaičių tarmę pristatė vienas iš Lietuvių etninės kultūros draugijos įkūrėjų, tarmiškos kūrybos sekcijos iniciatorius, folkloristas, dainuojamosios poezijos autorius ir atlikėjas, tarmių metų iniciatorius Algirdas Svidinskas. Poetas Vladas Braziūnas paskaitė eilėraščių iš knygos „Sáula prė laĩdos“, parašytos gimtąja aukštaičių šiaurės panevėžiškių (Pasvalio) tarme. Žemaitiškos tarmės pakvietė pasiklausyti bardas Vincas Bundza, o poetė, etnografė, tautinių kostiumų kūrėja Irena Makauskienė tarmiška sūduvietiška ir dzūkiška kalba pasidalino linksmomis istorijomis iš savo knygos ,,Šnektos tarp Nemuno ir Šešupės“.