2015 m.

„PO ŽVAIGŽDĖTU VASAROS DANGUM. LITERATŪRINIAI VAKARAI BIRŠTONE 2015 M."

2015-ųjų birželio, liepos ir rugpjūčio vakarais Birštone skambėjo daug geros muzikos ir puikios poezijos – turėjome galimybę prisiminti Algimanto Baltakio, Henriko Nagio, Henriko Radausko, Aldonos Elenos Puišytės bei gražiai apie Birštoną rašiusio tautos poeto Justino Marcinkevičiaus, Simono Daukanto, Vytauto Mačernio, Marcelijaus Martinaičio, Dionyzo Poškos, Pauliaus Širvio, Motiejaus Valančiaus, Žemaitės kūrybą.

Renginiuose dalyvavo ir savo kūrybą pristatė rašytojai: Edmundas Janušaitis, Doloresa Kazragytė ir Aldona Ruseckaitė.

Keletą projekto vakarų organizavome bendradarbiaujant su Nemajūnų bendruomenės santalka, Siponių krašto ir Birštono vienkiemio bendruomenėmis.


7 VAKARAI, PASIPUOŠĘ LITERATŪRA, TEATRU IR MUZIKA

Paskutinį kartą redaguota: 2023-01-24

Susitikimas su poetu, bardu Edmundu Janušaičiu
2015-ųjų vasarą ir projektą pasitikome  Siponių krašto bendruomenėje - susitikimu su poetu, bardu Edmundu Janušaičiu bei jo kūryba.
Klausėmės tekstų iš jo knygos „Žaliakalnis – Prisikėlimo parapija“, eilėraščių iš rinkinio „Nesupakuoti“, autorinių bardo dainų. Rašytojas nuoširdžiai dalijosi savo kūryba, prisiminimais, visus sužavėjo savo eilėraščiais, dainomis, betarpišku bendravimu, gera nuotaika.

Nepaprastai įdomu buvo klausytis ir literatūrinių – muzikinių svečių kompozicijų: Gintauto Velykio muzikavimo ir Edmundo Janušaičio skaitomų eilėraščių. Nuostabių garsų skambesy nepastebimai prabėgo valanda susitikimo su poezija ir muzika.

Dėkodama už gražų renginį, Siponių krašto bendruomenės pirmininkė Vijolė Skorodumovienė  pasidžiaugė bibliotekos iniciatyva organizuoti šį susitikimą Siponyse. O siponiškiai dar ilgai neskubėjo skirstytis, prie puodelio arbatos dalijosi patirtais įspūdžiais.

Plačiau apie vakarą:
http://kvitrina.lt/siponyse-skambejo-poezija-ir-muzika/

,,Žemaitiškų paskaitymų" vakaras
Po atviru dangumi, kartu su aktoriumi, žemaičiu dūnininku nuo Tauragės Egidijumi Stanciku ir žinomu fleitininku Giedriumi Gelgotu mėgavomės nuostabiu „Žemaitiškų paskaitymų“ vakaru.

Atverdamas M. Daukšos pašlovintos gimtosios kalbos klodus E. Stancikas įtaigiai skaitė Mikalojaus Daukšos „Postilės“ „Prakalba į malonųjį skaitytoją”, ištraukas iš garsių žemaičių: Dionizo Poškos, Motiejaus Valančiaus, Simono Daukanto tekstų. Žiūrovai turėjo progą  prisiminti lietuvių raštijos istoriją.

Ir birštoniečiams, ir kurorto svečiams įdomu buvo pasiklausyti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atsiminimų apie jos vasarojimą kartu su Žemaite Birštono kurorte 1900 metais. Čia jos slapstėsi nuo rusų caro žandarų, pasirašydamos dvi moterys sukūrė pjesę „Parduotoji laimė“.

Renginyje paminėtos lietuvių literatūros klasikės Julijos Žymantienės-Žemaitės gimimo 140-osios metinės ir  priminta, jog nuo seno Birštono kurorte svečiavosi žymūs žmonės.

Po Birštono dangumi gražiai skambėjo Žemaitijos poeto iš Šarnelės Vytauto Mačernio poezija, Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Marcelijaus Martinaičio eilėraščiai iš knygos „Nenoriu nieko neveikti“. Aktorius E. Stancikas, parodydamas, atverdamas, kaip gimsta poezija, skaitė kelis tų pačių eilėraščių variantus (knyga išleista jau po autoriaus mirties).

Fleitos garsais palydėti žemaitiški tekstai žiūrovams patiko: kažkam jie galbūt priminė tik mokykloje skaitytus lietuvių literatūros kūrinius ir ne kasdien girdimą šnektą, kažką gal paskatino vėl atsiversti poezijos knygą.

Plačiau apie vakarą:
http://www.regionunaujienos.lt/birstone-skambejo-zemaitiski-skaitymai/
http://kvitrina.lt/birstone-skambejo-zemaitiski-skaitymai/


Vakaras, skirtas poetų Henriko Nagio 95-osioms ir Henriko Radausko 110-osioms gimimo metinėms

Kartu su Birštono vienkiemio bendruomene pakvietėme į jaukų vakarą, skirtą poetų Henriko Nagio ir Henriko Radausko poezijai. 

Susirinkusieji klausėsi aktorės Virginijos Kochanskytės įtaigiai skaitomos poetų kūrybos, prisiminė svarbiausius rašytojų gyvenimo ir kūrybos faktus. Užburiančiai skambėjo gitaristo Artūro Kelpšos atliekamos melodijos.

„Pabuvau kaip gražiausiame sapne. Tokių renginių mums labai reikia“. – dėkodama atlikėjams sakė bendruomenės valdybos bei Birštono savivaldybės tarybos narė Birutė Magdelena Vokietaitienė.

Vakaras poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybai
Vasarai įpusėjus į Birštono kurhauzą rinkosi žmonės, mneabejingi poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybai.

Aktorė Dalia Jankauskaitė, kompozitorius, dainų atlikėjas Andrius Kulikauskas, birbynininkas Kastytis Mikiška pakvietė į nuostabią kelionę - atliko pagal Justino Marcinkevičiaus kūrybą parengtą programą „Nuo debesies krašto“.

Aktorė Dalia Jankauskaitė perėjo, galima sakyti, visą Justino Marcinkevičiaus kūrybos kelią. Nuo pirmojoje knygelėje „Prašau žodžio“ išspausdinto eilėraščio „Šerkšnas“, skirto žmonai, pokario „Šešiolikmečių“, 1966 metais parašyto eilėraščio „Močiutės mūsų“: „visa Lietuva išpenėta / išdžiūvusia jų krūtine“, baladžių poemos „Devyni broliai“, tėvų namus ir vaikystę primenančio eilėraščio „Langai“, 2008 metais išleistos užrašų, pokalbių, straipsnių, kalbų knygos „Pažadėtoji žemė“, 2010-aisiais užrašyto pokalbio su Justinu Marcinkevičiumi, istorinių dramų autoriumi: „Žmogus negali gyventi be istorijos, nemąstydamas apie ją, nebandydamas jos paaiškinti ir pritaikyti savajam gyvasties tekėjimui...

Žiūrovai džiaugėsi poeto tekstus supratingai parinkusia ir įtikinamai skaičiusia aktore Dalia Jankauskaite, birbynės melodija juos palydėjusiu Kastyčiu Mikiška bei  dainas poeto žodžiais atlikusiu Andriumi Kulikausku.

Plačiau apie vakarą:
http://kvitrina.lt/birstone-skambejo-poeto-justino-marcinkeviciaus-kuryba/

Vakaras poetų A. Baltakio ir A. E. Puišytės kūrybai ,,Žodžio duona ir vynas"
Vakaras „Žodžio duona ir vynas“, skirtas poetų Algimanto Baltakio ir Aldonos  Elenos Puišytės kūrybai, kvietė stabtelt, įsiklausyt, pamąstyt apie būtį, žmogaus likimą.

Aktoriai Liucija Zorūbaitė ir Petras Venclova įtaigiai skaitė poetų eilės, Birštone pamėgta dainuojamosios poezijos atlikėja Ilona Papečkytė stiprino įspūdžius gitaros garsais ir savo balsu.

Susirinkusieji susikaupę klausėsi pakaitomis aktorių tai L. Zorubaitės, tai P. Venclovo skaitomų A. E. Puišytės tekstų, pajusdami jos poezijos tylų pakylėtumą, paslaptingumą.

Visiems žinomo poeto Algimanto Baltakio eilės žavi nuoširdumu, lyrizmu. Su malonumu klausėmės jo eilėraščių - dainų, kurias gitarai pritariant, dainavo Ilona Papečkytė.

Vakaras su aktoriumi Petru Venslovu ir keleto populiarių knygų autore, aktore Doloresa Kazragyte
Nemajūnų Amatų centro kiemelyje viešėjo žinomi aktoriai – Doloresa Kazragytė ir Petras Venslovas, kurie žiūrovus džiugino šmaikščiais pasakojimais, žodžio ir vaizdo raiška.

Renginio metu autorė pristatė savo jau aštuntąją knygą „...be pabaigos...“. Aktorė pasakojo apie ką ji kalba su savimi ir skaitytoju, apie mažus kasdienybės stebuklus, susitikimus su Lietuvos miestų ir miestelių žmonėmis, darbą teatre, abejones ir tikėjimą, gyvenimo šurmulį ir tylos palaimą ir apie netikėtą likimo dovaną – įspūdingą kelionę į Izraelį.

Vėliau klausėmės aktoriaus Petro Venslovo, kuris aksominiu balsu perskaitė monologą iš poeto Justino Marcinkevičiaus poemos „Prometėjas“, dalijosi mintimis apie poetus Justiną Marcinkevičių, Paulių Širvį, Vytautą Mačernį, savo skaitomomis eilėmis pakvietė visus į kelionę po Lietuvos kaimelius.

Aktoriai ir toliau dalijosi mintimis apie literatūrą, aktorystę, teatrą, gyvenimą. D. Kazragytė suvaidino keletą gyvenimiškų fragmentų.
Renginio pabaigoje Nemajūnų bendruomenės santalka pirmininkė ir Birštono tarybos narė Angelė Kederienė padėkojo gerbiamiems aktoriams už gražų vakarą ir įteikė gėlių, aplodismentų ir padėkų negailėjo ir į renginį gausiai susirinkę žiūrovai.

Plačiau apie vakarą:
Susitikimas su rašytoja Aldona Ruseckaite
Projektą palydėjome susitikimu su poete, prozininke, muziejininke Aldona Ruseckaite, taip pat su Kauno dramos teatro aktoriais Vilija Grigaityte ir Henriku Savickiu.

Pradėdama vakarą ir pristatydama  programą, aktorė V. Grigaitytė pastebėjo, kad jis bus lyg  „trijų knygų sankirta su trupučiu muzikos“. O šios trys knygos, nors vienos autorės, tačiau labai skirtingos. Pirmiausia buvo pristatytas romanas „Kaip žaibas“ su kriminaliniu prieskoniu ir nusikaltimo sukeltu skausmu: aukai, nusikaltėliui, sugriovusiam savo gyvenimą, ir jo artimiesiems.  

Išraiškingai aktorių skaitomos ištraukos, Aldonos Ruseckaitės komentarai žadino nuoširdžią užuojautą nelaimės paliestai šeimai. 

Antroji knyga – eilėraščių rinkinys „Verčiau (ne)užmiršti“ skambantis ilgesiu savo gimtajam kraštui ir mylimam žmogui. Pačios autorės skaitytuose eilėraščiuose – Birštono bei Prienų apylinkių grožis, ilgesys, šviesūs vaikystės ir jaunystės prisiminimai. Eilėraščiai sulaukė gausių žiūrovų salės ovacijų.

Trečioji knyga - biografinė istorija „Pasaulis pagal Žemaitę“. Tai romanas apie jos pačios gyvenimo vingius ir (kaip autorė sako) vėlyvą, bet tikrą meilę. Aktoriai paskaitė knygos ištraukų, o A. Ruseckaitė papasakojo, kaip jai kilo mintis knygą parašyti, kaip rinko medžiagą, kas ją nustebino ir kas jai buvo nauja.

Vakaro pabaigoje Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė dėkojo ne tik svečiams už  prasmingą vakarą, bet ir žiūrovams, kurie gausiai rinkosi į viso projekto metu vykusius renginius.